Kreatív Partnerség Magyarország Program 

A Kreatív Partnerség Magyarország program a Creative Partnerships nemzetközi program magyarországi adaptációja és továbbfejlesztése, amely 2015 óta működik. A magyarországi program gazdája a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. A „Creative Partnerships” (Kreatív Partnerség) az angol „Creativity Culture & Education” (Kreativitás, Kultúra és Oktatás) szervezet legnagyobb és leghosszabb ideje futó programja, amely jellegét tekintve egyedülálló a világon. Egy olyan széles körben elismert programról van szó, amely művészetet, kultúrát, és kreatív szemléletet csempész be a tantermekbe. Mindezt azért, hogy jobb képességű és céltudatosabb diákok kerülhessenek ki az iskolákból, és hogy a pedagógusok újszerű tanulásszervezési módokat és kreatív probléma-megoldási technikákat sajátíthassanak el. A program során innovatív és hosszan tartó kapcsolatok alakulnak ki az iskolák és a különféle szférából érkező kreatív szakemberek között (pl. előadóművészek, képzőművészek, építészek, multimédia szakemberek, tudósok). A program a tanárok és művészek aktív osztálytermi együttműködésén alapszik. Ez arra inspirálja a diákokat, a tanárokat és a kreatív szakembereket, hogy újfajta módon közelítsenek ne csak az iskolán belüli, hanem a mindennapokban felmerülő problémákhoz is.

Magyarországon a 2013/14-es tanévben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. és az angliai Creativity, Culture and Education szervezet együttműködésében kísérleti jelleggel indult el a program a pécsi Budai Városkapu Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola hét tagintézményében. Azóta a program bázisintézménye a Budai Városkapu Iskola átalakulása után a Bártfa Utcai Általános Iskola.

A program működéséről és a Bátfa Utcai Iskola tapasztalatairól lásd bővebben:     www.kreativpartnerseg.hu

 

A programot bemutató Tanulmánykötet ITT tekintheő meg.

 

 


Lépésről lépésre program

A Lépésről lépésre (eredeti nevén: Step by Step) gyermekközpontú pedagógiai programot az 1990-es években az Open Society Institute irányításával amerikai szakemberek dolgozták ki. Magyarországon a Soros Alapítvány támogatásával – 1994–ben az óvodai, majd az 1996 / 97 –es tanévben az iskolai program – került bevezetésre. Ma Közép- és Kelet Európa valamint Ázsia 29 országában működnek Lépésről lépésre programmal gyerekeket oktató, nevelő intézmények, melyek a hatékony és aktív tanulás segítségével teszik alkalmassá a felnövekvő gyerekeket arra, hogy egy demokratikus társadalom hasznos és alkotó tagjaivá váljanak. Magyarországon dinamikusan növekszik azoknak az intézményeknek a száma, amelyek Lépésről lépésre programmal működnek. A program hazai terjesztője és fejlesztője az Ec-Pec Alapítvány.

A program küldetése

A Lépésről Lépésre program küldetése egy új pedagógiai szellemiség elterjesztése,amelynek középpontjában a gyermek áll; annak az elvnek az érvényesítése, hogy „Minden ember egyszeri és megismételhetetlen egyéniség”. A programot választó tanítók és tanárok célja, hogy úgy erısítsék a gyerekeket, tanulási kedvüket, az osztályközösséget, hogy minden egyes gyerekben megkeresik az értéket.

A program célja:

Célunk, hogy az óvodában és az iskolában segítsen őszinte, elfogadó légkört kialakítani,olyan szervezeti kereteket, feltételeket biztosítani, és ennek érdekében olyan pedagógiai rendszert teremteni, amelyben fel lehet készíteni a gyerekeket arra, hogy

  • egy demokratikus társadalom aktív, alkotó tagjává váljanak, felismerjék ésmegbecsüljék az ebben rejlő értékeket;
  • már iskolai életük során, tanulóként döntéseket hozhassanak és gyakorolhassák a személyes felelősségvállalást;
  • szociális, érzelmi készségeik alakításával képessé váljanak az egymás iránti nyitottságra,
  • pozitív emberi és közösségi kapcsolatok kialakítására;
  • nyitottak legyenek a világra, a világ komplexitásának felismerésére, kérdések,problémák felvetésére, megoldások keresésére;
  •  önálló, tevékeny magatartásra, önálló vélemény kialakítására, s a csoportra, intézményre jellemző nyílt, őszinte kommunikációs légkörben képesek legyenek annak kifejtésére
  • természetes igénnyé váljék számukra az egész életen át tartó tanulás.