Alapítvány

Az Alapítvány megnevezése: B.Á.R.T.F.A BELŐLÜNK, ÁLTALUNK, RÓLUNK, TANULÓ FIATALOK ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány címe:

7627 PÉCS, SZENT BERTALAN UTCA 1.

Adószám: 18332988-1-02

Bankszámlaszám: 50300116-15100481-00000000

Az alapítvány kuratóriuma

Brányiné Kovács Éva, Jobbné Bendl Andrea Éva,

Máténé Kaponyi Zsófia

Az alapítvány célja:

A Bártfa Utcai Általános Iskola oktató, nevelő munkájának támogatása  a

 • tanulásban és tanításban,
 • képességfejlesztésben és tehetséggondozásban,
 • oktatáshoz és szabadidõs tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésében,
 • önképzõkörök, pályázatok létrehozásában, illetve a pályázatokon való részvételben,
 • sporttevékenységben,
 • évközi és nyári táborok, kirándulások, szabadidõs programok  szervezésében,
 • kulturális nevelésben,
 • ösztöndíjak létesítésében,
 • alapfokú mûvészeti iskolai tandíjakhoz való hozzájárulásban,
 • tanulmányi utak, kirándulások szervezésében,
 • tanulmányi versenyekre való felkészülésben és részvételben,
 • felzárkóztató tevékenységben,
 • tanárok továbbképzésében, szakmai programok szervezésében,
 • egyéni és csoportos pedagógiai munka támogatásában,
 • tanulók jutalmazásában,
 • könyvtár fejlesztésében,
 • testvériskolai kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében,
 • nyelvművelésben, idegen nyelvek elsajátításában,
 • az egészséges életmód megismertetésében,
 • a kulturált iskolai belső és külső környezet kialakításában, és megóvásában valamint az ezekhez szükséges anyagi források megteremtésében.